transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asperger syndrome: familial and pre- and perinatal factors.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri); Mats Cederlund (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri)
Publicerad i:
Journal of Autism and Developmental Disorders, 35 ( 2 ) s. 159-166
ISSN:
0162-3257
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVE: Study familial and pre- and perinatal factors in Asperger Syndrome (AS). METHODS: One hundred boys with AS had their records reviewed. "Pathogenetic subgroups" were defined according to presence of medical syndromes/chromosomal abnormalities, indices of familiality, and pre- and perinatal risk factors predisposing to brain damage. RESULTS: No major index of pathogenetic factors was found in 13%, a syndrome/chromosomal abnormality in 8%, pre- or perinatal risk 13%, combined pre- or perinatal risk and family history in 11%, and family history only in 55%. COMMENT: About 50% of all boys with AS have a paternal family history of autism spectrum disorder. Pre- and perinatal risks appear to be important in about 25% of cases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Adolescent, Asperger Syndrome, Diagnosis, Etiology, Genetics, Child of Impaired Parents, Statistics & numerical data, Chromosome Aberrations, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Female, Humans, Male, Medical Records, Perinatology, Pregnancy, Pregnancy Complications, Wechsler Scales
Postens nummer:
66156
Posten skapad:
2008-01-14 11:55
Posten ändrad:
2012-04-25 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007