transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Influence of Green Areas on Nocturnal Temperatures in a High Latitude City (Göteborg, Sweden).

Författare och institution:
Hillevi Upmanis (Institutionen för geovetenskaper); Ingegärd Eliasson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
International Journal of Climatology, 18 ( 6 ) s. 681-700
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
66144
Posten skapad:
2008-01-14 11:46
Posten ändrad:
2010-01-26 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007