transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The use of climate knowledge in urban planning

Författare och institution:
Ingegärd Eliasson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Landscape and Urban Planning, 48 s. 31-44
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
66142
Posten skapad:
2008-01-14 11:44
Posten ändrad:
2011-07-05 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007