transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nocturnal airflow from urban parks-implications for city ventilation

Författare och institution:
Ingegärd Eliasson (Institutionen för geovetenskaper); Hillevi Upmanis (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Theoretical and Applied Climatology , 66 s. 95-107
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
66139
Posten skapad:
2008-01-14 11:41
Posten ändrad:
2010-01-26 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007