transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sverige i den kreativa ekonomin

Författare och institution:
Patrik Ström (Kulturgeografiska institutionen); Evelina Wahlqvist (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
PLAN, ( 5-6 ) s. 53-57
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Nyckelord:
Regional utveckling, kreativitet, service
Postens nummer:
66136
Posten skapad:
2008-01-14 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007