transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

¿Flexibilidad local versus hegemonia global? Repensando la mobilidad moderna y la percepción predominante

Författare och institution:
Marie Thynell (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för globala genusstudier)
Publicerad i:
La Revista Tranvia [Santiago de Chile], ( 24 (sept) )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
globalisation, urban development, transport policies
Postens nummer:
66135
Posten skapad:
2008-01-14 11:39
Posten ändrad:
2008-12-10 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007