transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urdu Morphology, Orthography and Lexicon Extraction

Författare och institution:
Muhammad Humayoun (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers), Chalmers); Harald Hammarström (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU)); Aarne Ranta (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
CAASL-2: The Second Workshop on Computational Approaches to Arabic Script-based Languages, July 21-22, 2007, LSA 2007 Linguistic Institute, Stanford University,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
66069
Posten skapad:
2008-01-14 10:53
Posten ändrad:
2009-01-19 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007