transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The GF Grammar Compiler

Författare och institution:
Aarne Ranta (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
Workshop on New Directions in Type-theoretic Grammars, ESSLLI 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
66065
Posten skapad:
2008-01-14 10:48
Posten ändrad:
2009-01-19 16:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007