transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regulatory Reforms, Railway Organisation and Cost Efficiency - A Study of the Swedish Model

Författare och institution:
Petra Stelling (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
BAS Publishing
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
railway, regulatory reform, deregulation, cost efficiency, vertical separation, competitive pressure
Postens nummer:
66049
Posten skapad:
2008-01-14 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007