transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bioactivation of Xenobiotics in the Skin. Mechanistic Investigations and Structure-Activity Relationship Studies of Alkene and Oxime Prohaptens in Contact Allergy

Författare och institution:
Moa Andresen Bergström (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-10-05
Opponent:
Prof Neal Castagnoli Jr
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
66037
Posten skapad:
2008-01-14 10:21
Posten ändrad:
2010-01-26 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007