transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Solubility of Drug Molecules Predicted by Computer Simulations and Approximate Theory

Författare och institution:
Kai Lüder (Institutionen för kemi)
ISBN:
978-91-628-7277-9
Antal sidor:
89
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-09-28
Opponent:
Prof.Dr. William L. Jorgensen, Dept of Chemistry, Yale University, New Haven, USA
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
Postens nummer:
66031
Posten skapad:
2008-01-14 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007