transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den värdefulla praktiken - Yrkesetik i pedagogers vardag

Författare och institution:
Kennert Orlenius (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Airi Bigsten (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Runa
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
65983
Posten skapad:
2008-01-14 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007