transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Particular genetic variants of ligands for natural killer cell receptors may contribute to the HLA associated risk of primary sclerosing cholangitis

Författare och institution:
Tom H Karlsen (-); Kirsten M Boberg (-); Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Ji-Yao Sun (-); David Senitzer (-); Annika Bergkvist (-); Erik Schrumpf (-); Erik Thorsby (-); Benedicte A Lie (-)
Publicerad i:
Journal of Hepatology, 46 ( 5 ) s. 899-906
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
Postens nummer:
65965
Posten skapad:
2008-01-14 09:24
Posten ändrad:
2008-10-29 09:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007