transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Le "roman de Némée" dans les Lettres athéniennes de Claude Crébillon

Författare och institution:
Natacha Borzee Sjöberg (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
ISBN:
10581391
Antal sidor:
324
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2007
Språk:
franska
Datum för examination:
2007-12-08
Lokal:
T219, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6
Opponent:
Professor Carole Dornier, Caen, Frankrike
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17162
Postens nummer:
65916
Posten skapad:
2008-01-13 18:15
Posten ändrad:
2010-10-25 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007