transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elin Wägner's Alarm Clock: Ecofemnist Theory in the Interwar Era

Författare och institution:
Katarina Leppänen (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
ISBN:
9780739120033
Antal sidor:
243
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Förlagsort:
Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Elin Wägner, ecology, matriarchy, civilization, culture
Postens nummer:
65869
Posten skapad:
2008-01-12 19:47
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007