transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Robust outbreak surveillance of epidemics in Sweden

Författare och institution:
Marianne Frisén (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten); Eva M. Andersson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten); Linus Schiöler (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Research report / Department of Statistics, ISSN 0349-8034; nr 2007:12
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
65858
Posten skapad:
2008-01-12 15:59
Posten ändrad:
2008-03-14 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007