transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Book review; Molecular gas dynamics by Y Sone

Författare och institution:
Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Transport theory and statistical physics, 36 ( 7 ) s. 609-610
ISSN:
00411-1450
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
65855
Posten skapad:
2008-01-12 08:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007