transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Göteborg MCI study – absolute and normalized hippocampal volumes in the prediction of dementia

Författare och institution:
Carl Eckerström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Erik Olsson (Filosofiska institutionen); Sindre Rolstad (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Åke Edman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Helge Malmgren (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
The Annual General Meeting of the Swedish Society of Medicine, Nov. 28-30, 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Mild cognitive impairment (MCI) is a state where the cognitive functions are more impaired than what would be expected from aging alone but not enough to be described as dementia. In our material, there was an overrepresentation of men in the stable MCI group and an overrepre-sentation of women in the two other groups. Normalization of the data removed the gender-related differences in hippocampal volume and allowed for better utilization of the data. Hippocampal volumetry predicts conversion to dementia in MCI patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Hippocampus, Volumetry, MCI (Mild Cognitive Disorder), Dementia, Alzheimer
Ytterligare information:
Poster vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, 28-30 november 2007
Postens nummer:
65850
Posten skapad:
2008-01-11 20:36
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007