transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Endogenous Institutional Change after Independence

Författare och institution:
Heather Congdon Fors (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Ola Olsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
European Economic Review, 51 ( 8 ) s. 1896-1921
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
65815
Posten skapad:
2008-01-11 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007