transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapid decrease of free vancomycin in dense staphylococcal cultures.

Författare och institution:
C Ekdahl (-); H Hanberger (-); A Hällgren (-); M Nilsson (-); E Svensson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); L E Nilsson (-)
Publicerad i:
European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 24 ( 9 ) s. 596-602
ISSN:
0934-9723
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Bacterial numbers in broth cultures were determined by bioluminescence assay of intracellular bacterial ATP. Broth MICs for strains of Staphylococcus epidermidis (ATCC 14990 and 35984) and Staphylococcus aureus (ATCC 25923, 29213 and 6538) were determined for cultures with different inocula (10(5)-10(8) bacteria/ml) after 24 h of incubation in supplemented Mueller-Hinton broth containing vancomycin. All of the tested strains except one were susceptible to methicillin, and all of the strains were susceptible to vancomycin. Free vancomycin concentrations in the broth cultures of all strains were determined with an agar well bioassay after 24 h of incubation. Free vancomycin concentrations and bacterial numbers of ATCC 35984 and ATCC 29213 were also determined after 0.5, 2, 4, and 8 h. In a low inoculum (10(5) bacteria/ml), the broth MICs were 1-4 microg/ml. In a high inoculum (approximately 10(8) bacteria/ml), the broth MICs increased two- to fourfold to 4-8 microg/ml. In dense inocula ( approximately 10(9)-10(10) bacteria/ml), the concentrations of free vancomycin in the broth were reduced, in most cases below the detection limit of the bioassay (
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi ->
Klinisk bakteriologi
Nyckelord:
Adenosine Triphosphate -metabolism, Anti-Bacterial Agents -metabolism, pharmacology, Colony Count, Microbial, Humans, Luminescence, Staphylococcal Infections, drug therapy, Staphylococcus aureus, drug effects, metabolism, Staphylococcus epidermidis, drug effects, metabolism, Vancomycin, metabolism, pharmacology, Vancomycin Resistance
Postens nummer:
65788
Posten skapad:
2008-01-11 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007