transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The funerary landscape at Knossos : a diachronic study of Minoan burial customs with special reference to the warrior graves

Författare och institution:
Madelaine Miller (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
ISBN:
LIBRIS-ID:10609362
Antal sidor:
237 s
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-11-24
Tidpunkt för examination:
14.15
Lokal:
Sal T 307 Olof Wijksgatan 6 kl. 14.15
Opponent:
Fil. dr Colin F. Macdonald, Aten
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17170
Postens nummer:
65779
Posten skapad:
2008-01-11 15:15
Posten ändrad:
2010-10-19 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007