transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Activity Based Studies of Linguistic Interaction

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg papers in theoretical linguistics, ISSN 0349-1021; nr 93
Antal sidor:
19
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
65727
Posten skapad:
2008-01-11 14:33
Posten ändrad:
2013-09-27 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007