transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avtalsrätten. En introduktion. 3 uppl

Författare och institution:
Christina Ramberg (Juridiska institutionen); Jan Ramberg (-)
ISBN:
9789139204350
Antal sidor:
143
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Norstedts juridik
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Ytterligare information:
Ny upplaga.
Postens nummer:
65639
Posten skapad:
2008-01-11 11:28
Posten ändrad:
2011-10-18 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007