transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of nutritional support long time after total gastrectomy

Författare och institution:
Lotta Copland (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Bengt Liedman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning); Elisabeth Rothenberg (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Ingvar Bosaeus (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Clinical Nutrition, 26 s. 605-613
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
Oral nutritional support, Energy metabolism, Doubly labelled water, Body composition
Postens nummer:
65565
Posten skapad:
2008-01-11 08:36
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007