transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trafikdöden - Satsa på barn och ungdomar

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i GT/Expressen den 10 januari 2008, s. 2
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Debattartikel Trafikdöden: Satsa på barn och ungdomar i nollvisionen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Nollvisionen, trafikskador, trafikolyckor, trafikpolis, skolor, skadeprevention
Postens nummer:
65546
Posten skapad:
2008-01-10 19:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007