transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

NF1 associated gastrointestinal stromal tumors have unique clinical, phenotypic, and genotypic characteristics

Författare och institution:
Johanna Andersson (-); Harri Sihto (-); Jeanne Meis-Kindblom (-); Heikki Joensuu (-); N. N. Nupponen (-); Lars-Gunnar Kindblom (-)
Publicerad i:
American Journal of Surgical Pathology, 29 ( 9 ) s. 1170-1176
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi
Postens nummer:
65477
Posten skapad:
2008-01-10 15:28
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007