transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tre populärvetenskapliga traditioner

Författare och institution:
Johan Kärnfelt (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
VEST: Tidskrift för vetenskapsstudier, ( 3-4 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Populärvetenskap, popularisering
Postens nummer:
65394
Posten skapad:
2008-01-10 10:58
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007