transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Developing Natural Language Enabled Games in (Extended) SCXML

Författare och institution:
Torbjörn Lager (Institutionen för lingvistik); Jenny Brusk (-)
Publicerad i:
Proceedings from the International Symposium on Intelligence Techniques in Computer Games and Simulations (Pre-GAMEON-ASIA and Pre- ASTEC), Shiga, Japan, March 1-3. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
65386
Posten skapad:
2008-01-10 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007