transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att förändra underifrån. Uppföljning av några projektplaner från en arbetslivsinriktad universitetskurs

Författare och institution:
Kajsa Ellegård (Kulturgeografiska institutionen); Gill Widell (Företagsekonomiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
Rapport nr 1/Projektgruppen för Participativ kompetensutveckling, Centrum för tvärvetenskapliga studier av människans villkor, Göteborgs universitet.
Postens nummer:
65358
Posten skapad:
2008-01-10 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007