transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inequalities of the Brunn-Minkowski type for Gaussian measures

Författare och institution:
Christer Borell (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Probability theory and related fields, 140 s. 195-205
ISSN:
0178-8051
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Let m 2 be an integer, let γ be the standard Gaussian measure on Rn}, and let Φ(t)=∫-∞}t exp (-s2/2)ds sqrt{2π}{small} -∞ t Le ∞. Given α 1}l̇, αm} ] 0,∞ this paper gives a necessary and sufficient condition such that the inequality Φ-1} (γ (α1}A1}+ċ+αm}A m} α1}Φ-1}(γA 1)+ċ+ αm}Φ-1}(γA m) is true for all Borel sets A 1,...,A m in hbfRn} of strictly positive γ-measure or all convex Borel sets A 1,...,A m in bfRn} of strictly positive γ-measure, respectively. In particular, the paper exhibits inequalities of the Brunn-Minkowski type for γ which are true for all convex sets but not for all measurable sets.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
65286
Posten skapad:
2008-01-09 17:37
Posten ändrad:
2016-08-16 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007