transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integration of ontological knowledge with the ISU approach

TALK deliverable D2.1

Författare och institution:
David Milward (-); Gabriel Amores (-); Tilman Becker (-); Nate Blaylock (-); Malte Gabsdil (-); Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik); Oliver Lemon (-); Pilar Manchon (-); Guillermo Perez (-); Jan Schehl (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Datalogi
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
65260
Posten skapad:
2008-01-09 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007