transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Longman Exams Dictionary – en ordhandbok av akademiskt intresse

Författare och institution:
Sölve Ohlander (Engelska institutionen)
Publicerad i:
LexicoNordica, 14 s. 275–292
ISSN:
0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
65246
Posten skapad:
2008-01-09 16:09
Posten ändrad:
2011-06-29 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007