transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Sacrifices at Uppsala: Christian Polemic or Ceremonies of the Old Norse Religion?

Författare och institution:
Britt-Mari Näsström (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Cosmos University of Edinburgh, ( 17 ) s. 13
ISSN:
0269-8773
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionshistoria
Nyckelord:
Adam of Bremen Frösön Ritual Patterns
Postens nummer:
65238
Posten skapad:
2008-01-09 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007