transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coordinating on ad-hoc semantic systems in dialogue

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Artstein and Vieu: Proceedings of DECALOG - The 2007 Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
SemCoord project
Postens nummer:
65230
Posten skapad:
2008-01-09 15:40
Posten ändrad:
2010-02-26 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007