transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From natural pasture land to "preservation site"

Författare och institution:
Marie Stenseke (Kulturgeografiska institutionen); Åke Berg (-)
Publicerad i:
Starendal, M. (red): Mat, råvaror och energi. En kunskapsresa i Linnés anda. , s. 51-56
ISBN:
978-91-540-6004-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Formas
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Meadows and pastures are teeming with life and a diversity of species. Preserving them is one of the environmental objectives passed by the Swedish Riksdag. The challenge is to cultivate meadows and pastures in a time when the farmer is an endangered "key species" and grazing animals are in short supply.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Seminatural pastures, biodiversity, farming
Postens nummer:
65178
Posten skapad:
2008-01-09 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007