transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att övertyga från predikstolen. En retorisk studie av 45 predikningar hållna den 17:e söndagen efter trefaldighet 1990

Författare och institution:
Barbro Wallgren Hemlin (Institutionen för svenska språket)
ISBN:
91-578-0021-9
Antal sidor:
331
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Nya Doxa
Förlagsort:
Nora
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Datum för examination:
1997-06-06
Lokal:
Stora hörsalen, Humanisten
Opponent:
FD Roger Andersson
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Retorik
Postens nummer:
65111
Posten skapad:
2008-01-09 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007