transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local organisation, democracy, and urban youth - a case study in Zambia

Författare och institution:
Ann Schlyter (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för globala genusstudier)
Publicerad i:
Journal für Entwicklungspolitik (Austrian Journal of Development Studies), 13 ( 3 ) s. 281-298
ISSN:
0258-2384
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
local organisation, democracy, urban youth, Zambia
Postens nummer:
65063
Posten skapad:
2008-01-09 11:55
Posten ändrad:
2011-01-24 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007