transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implementing the Information-State Update Approach to Dialogue Management in a Slightly Extended SCXML

Författare och institution:
Torbjörn Lager (Institutionen för lingvistik); Fredrik Kronlid (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Proceedings of the 11th International Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue (DECALOG), Trento, Italy,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Datalogi
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
65061
Posten skapad:
2008-01-09 11:54
Posten ändrad:
2011-07-01 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007