transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Baby I'm sorry, te juro, I'm sorry" - Subjetivización versus objetivización mediante el cambio de códigos inglés/español en la letra de una canción de bachata actual

Författare och institution:
Linda Flores Ohlson (Institutionen för romanska språk)
Publicerad i:
Spanish in Contact -Policy, Social and Linguistic Inquiries. IMPACT. Studies in Language and Society. 22, s. 173-189
ISBN:
978 90 272 1861 2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
John Benjamins Publishing Company
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2007
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
kodväxling, code switching, cambio de código, bilingual music lyrics
Postens nummer:
65049
Posten skapad:
2008-01-09 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007