transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Vietnamese Khin population harbours particular N-acetyltransferase 2 
 allele frequencies.

Författare och institution:
I Cavaco (-); Sara Asimus (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); M Peyrard-Janvid (-); PE Ferreira (-); MI Veiga (-); TN Hai (-); V Ribeiro (-); Michael Ashton (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); JP Gil (-)
Publicerad i:
Clinical Chemistry, 53 ( 11 ) s. 1977-1979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Biofarmaci
Nyckelord:
pharmacogenetics
Postens nummer:
65040
Posten skapad:
2008-01-09 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007