transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scandinavian perspectives - results, methods and future

Författare och institution:
Svante Leijon (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management); Gill Widell (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
Reflecting diversity – viewpoints from Scandinavia, s. 313-323
ISBN:
91-7246-202-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
BAS publishers
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
65014
Posten skapad:
2008-01-09 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007