transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction

Författare och institution:
Ruth Lillhannus (-); Gill Widell (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
Reflecting diversity – viewpoints from Scandinavia, s. 7-19
ISBN:
91-7246-202-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
BAS publishing
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
65008
Posten skapad:
2008-01-09 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007