transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflecting diversity – viewpoints from Scandinavia

Redaktör(er):
Svante Leijon (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management); Ruth Lillhannus (-); Gill Widell (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
ISBN:
91-7246-202-7
Antal sidor:
332
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
BAS Publishers
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
64994
Posten skapad:
2008-01-09 10:38
Posten ändrad:
2008-01-09 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007