transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?

Författare och institution:
Katarina Mlekov (-); Gill Widell (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
ISBN:
91-44-02269-7
Antal sidor:
231
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Stundentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
64990
Posten skapad:
2008-01-09 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007