transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barnets bästa

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Utbildning & Demokrati, tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, ( 2 )
ISSN:
1102-6472
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
64979
Posten skapad:
2008-01-09 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007