transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global Civil Society: More or Less Democracy?

Development Dialogue no 49/2007 (Special issue)

Redaktör(er):
Mikael Löfgren (-); Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
ISBN:
978-91-85214-49-5
Antal sidor:
173
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
civil society, democracy, World Social Forum, social movements, globalisation
Ytterligare information:
Publikationen är en specialutgåva av tidskriften Development Dialogue och har både ISBN och ISSN-nummer. ISSSN: 0345-2328
Postens nummer:
64972
Posten skapad:
2008-01-09 09:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007