transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anyone speak Swedish? Tolerance for language shifting in graphical multi-user virtual environmnets

Författare och institution:
Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle, Chalmers); Åsa Abelin (Institutionen för lingvistik); Ralph Schroeder (-)
Publicerad i:
B. Danet & S. Herring (Eds.), The multilingual Internet: Language, culture and communication online, s. 362–381
ISBN:
0195304802
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
multilingual internet, code switching
Postens nummer:
64919
Posten skapad:
2008-01-08 18:13
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007