transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Density of states of helium droplets

Författare och institution:
Klavs Hansen (Institutionen för fysik (GU)); Vitaly V. Kresin (-); M.D Johnson (-)
Publicerad i:
Phys. Rev. B, 76 s. 235424
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Accurate analytical expressions for the state densities of liquid 4He droplets are derived, incorporating the ripplon and phonon degrees of freedom. The microcanonical temperature and the ripplon angular momentum level density are also evaluated. The approach is based on inversions and systematic expansions of canonical thermodynamic properties.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
Nyckelord:
liquid helium-4; phonons; ripplons
Postens nummer:
64856
Posten skapad:
2008-01-08 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007