transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A high-resolution, gridded dataset for monthly temperature normals (1971–2000) in Sweden

Författare och institution:
Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); Lebing Gong (-); Chong-yu Xu (-); Sven Halldin (-)
Publicerad i:
Geografiska Annaler A, 89 ( 4 ) s. 249-261
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
gridded dataset , monthly temperature normals, interpolation, Sweden
Postens nummer:
64819
Posten skapad:
2008-01-08 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007