transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Defence of Extreme Egalitarianism

Författare och institution:
Ingmar Persson (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Egalitarianism New Essays on the Nature and Value of Equality, s. 83-97
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
64786
Posten skapad:
2008-01-08 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007